Biografija

FRANJO KLOPOTAN rođen je 16. rujna 1938. u selu Presečnom nadomak Varaždina u Hrvatskom zagorju. Najprije je izučio fotografski zanat i kraće vrijeme radio u tome zvanju. Poslije je završio školu za bolničare u Zagrebu.

Slikarstvom se bavi od godine 1959. Prvu samostalnu izložbu ima godine 1963. u Zagrebu. Nakon toga odlazi u Hamburg, u Njemačku, i radi kao restaurator u tamošnjemu gradskom muzeju. Završava školu za retuš dubokog tiska i radi u časopisima "Hor Zu" i "Quick". Iz Hamburga djeluje diljem Europe: samostalno izlaže u gotovo svim važnijim europskim kulturnim centrima. Zastupa Saveznu Republiku Njemačku na Svjetskoj izložbi naive godine 1973. u Bratislavi i Oslu. Njegove se slike nalaze u najpoznatijim galerijama Europe i Amerike, a u "Muzeju lijepe umjetnosti" u Hamburgu izloženo mu je čak sedam djela. Vraća se u Hrvatsku godine 1970. i nastanjuje u rodnom Presečnom. Opširnije...

Iz predgovora

Gotovo svi europski umjetnički programi, od romantizma do naših dana, pozivaju se na san i maštu.
Drugim riječima, svi se naši projekti nade temelje na noćnim stranama bića, ali i stradaju na plićacima razuma: količina tih programa, naime, ispisuje i brojku neuspjeha. Robujući neposredno mogućem mi kao da ne čujemo Bauelairea koji kaže da je moguće samo provincija istinitoga.

Evo jednog slikara, s gornjohrvatskih brežuljaka koji su rodili tolike sanjare, kako fascinantnom sigurnošću ispunjava nalog sna. Nisu to psiho-analitička čudovišta, ni bdijenje nad rijekama nesvjesnoga, nego zavičaj u čarobnoj kutiji sanjarenja, u kojoj su kazaljke vremena stale na brojkama djetinjstva. Opširnije...