Franjo Klopotan

Jedan od začetnika nadrealizma u Hrvatskoj, uvršten i u Enciklopediju Hrvatske umjetnosti, Franjo Klopotan osebujan je umjetnik, istaknuti i izvan granica svoje domovine.

Biografija

FRANJO KLOPOTAN rođen je 16. rujna 1938. u selu Presečnom nadomak Varaždina u Hrvatskom zagorju. Najprije je izučio fotografski zanat i kraće vrijeme radio u tome zvanju. Poslije je završio školu za bolničare u Zagrebu. Slikarstvom se bavi od godine 1959. Prvu samostalnu izložbu ima godine 1963. u Zagrebu. Nakon toga odlazi u Hamburg, u Njemačku, i radi kao restaurator u tamošnjemu gradskom muzeju.

Završava školu za retuš dubokog tiska i radi u časopisima "Hor Zu" i "Quick". Iz Hamburga djeluje diljem Europe: samostalno izlaže u gotovo svim važnijim europskim kulturnim centrima. Zastupa Saveznu Republiku Njemačku na Svjetskoj izložbi naive godine 1973. u Bratislavi i Oslu. Njegove se slike nalaze u najpoznatijim galerijama Europe i Amerike, a u "Muzeju lijepe umjetnosti" u Hamburgu izloženo mu je čak sedam djela.

Vraća se u Hrvatsku godine 1970. i nastanjuje u rodnom Presečnom. Zbog perfidnih jugoslavenskih igara uvijek je bio zanemarivan u domovini, tako da npr. u tadašnjoj Galeriji primitivne umjetnosti u Zagrebu nije imao ni jednu jedinu sliku. Nepravda se ispravlja ovih dana kada "Hrvatski muzej naivne umjetnosti" u Zagrebu, pripremajući stalni postav, uključuje s dužnom pažnjom djela Franje Klopotana. Njegovo uvrštavanje u monografiju "Čudo hrvatske naive"(1996.), u poglavlje koje predočuje klasike hrvatske naive, samo je službena potvrda činjenice koju je hrvatska likovna javnost već davno znala: Franjo Klopotan jedan je od najvažnijih hrvatskih mastora naive s međunarodnom reputacijom, najveći fantazmagoričar kojeg smo imali u proteklih šezdesetak godina naše naive. Živi i radi u rodnom Presečnom.

Sve je u Klopotanovim slikama prividno isto kao i prije: i dalje je prisutna arcimboldiovska kombinatorika s vegetacijom, nebo je i dalje prošarano pticama koje nose romantične proljetne krajolike , i dalje se slikar vraća biblijskim motivima, iste ptice i dalje vuku dražesne karusele s cvijećem, a ipak sve je drukčije, izmijenjeno, izvan prošlosti: otvorena su nova vrata prema (nad)stvarnosti, jer su smionije i odlučnije pomaknute granice poezije, sa strašću se ispituju i traže nove mogućnosti spontanosti i izvornog odnosa spram svijeta koji nas okružuje. Evo Klopotana na sudbonosnom raskrižju slikarstva naših dana. Evo slikara od kojega hrvatska naiva očekuje nove stvarateljske dosege, nova uzbuđenja i nova priznanja diljem svijeta. Evo slikara od kojega hrvatska likovna umjetnost očekuje da u godinama pune stvaralačke zrelosti dostigne neke još nevidljive vrhunce.